פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 pre-sales

pre-sales questions and general information about our services.

 Sales Related Questions

Sales/Finance Department, (sales/invoice related questions)

 Hosting Support [5x8]

For all questions which do not need 24x7 attention. (no sales/invoice related questions please)

 Hosting Support [24x7]

24x7 support questions (no sales/invoice related questions please)

 Hosting Support [NL] [5x8]

5x8 Support in Dutch (Nederlandstalig)

 emergency support [24x7]

24x7 Emergency Support (Only for Server down, or not functioning correctly anymore.)

 abuse

Abuse related tickets. Please make sure we can reach you, otherwise your abuse report will be rejected.

 040Hosting Insider

040Hosting Insider support

 DMCA / NTD Procedure requests

Copyright complains and notice and take down procedure